Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, магазин за стоки втора употреба

Description

Code

1420.4.37

Description

Управителите на магазини за стоки втора употреба отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, магазин за стоки втора ръка

управител, магазин за дрехи втора ръка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието