Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

механик, селскостопански машини

Description

Code

7233.8.1

Description

Механиците на селскостопански машини извършват ремонт, основен ремонт и поддръжка на селскостопанско оборудване, включително трактори, оборудване за обработка на почвата, оборудване за засяване на семена и оборудване за събиране на реколтата. Извършват оценки на оборудването, изпълняват превантивни дейности по поддръжка и поправят неизправности.

Алтернативен етикет

механик, земеделски машини

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието