Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант по интимни срещи

Description

Code

5169.2

Description

Консултантите по интимни срещи предоставят помощ на клиентите за търсене и намиране на партньор и за уреждане на срещи. Те предоставят персонализирани съвети, за да помогнат на клиентите да постигнат целите си, свързани със запознанствата. Те също така работят във виртуалното пространство, където подпомагат онлайн потребителите при управлението на лични профили, изпращането на съобщения и създаването на връзки.

Алтернативен етикет

консултант по интимни срещи

консултантка по интимни срещи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието