Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

производител, електронни музикални инструменти

Description

Code

8212.3.3

Description

Производителите на електронни музикални инструменти създават и сглобяват части, за да произвеждат електронни инструменти в съответствие с конкретни указания или диаграми. Те инсталират и изпитват електрически датчици, почистват и проверяват готовите инструменти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието