Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ресурсен учител, начален етап на основното образование

Description

Code

2352.1.5

Description

Ресурсните учители в начален етап на основното образование предоставят специално обучение на ученици с различни увреждания в началния етап на основното образование и следят дали достигат своя потенциал за учене. Някои ресурсни учители в начален етап на основното образование работят с деца, които имат леки до умерени увреждания, като прилагат променена учебна програма, за да отговарят на специфичните потребности на всеки ученик. Други ресурсни учители в начален етап на основното образование подпомагат и обучават ученици с умствени увреждания и аутизъм, като се съсредоточават върху преподаването на основна грамотност и житейски и социални умения. Всички учители оценяват напредъка на учениците, като вземат предвид техните силни и слаби страни, и съобщават своите констатации на родители, съветници, администратори и други участващи страни.

Алтернативен етикет

начална учителка, приобщаващо образование

начален учител за лица със СОП

начален учител за лица със специални образователни потребности

учителка за лица със специални образователни потребности, начален етап на основното образование

учител за лица със специални образователни потребности, начален етап на основното образование

начална учителка за лица със СОП

начална учителка за лица със специални образователни потребности

ресурсен учител, начален етап на основното образование

учителка за лица със СОП, начален етап на основното образование

ресурсна учителка, начален етап на основното образование

начален ресурсен учител

учител за лица със СОП, начален етап на основното образование

начална ресурсна учителка

начален учител, приобщаващо образование

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието