Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, ремонт на битови електронни уреди

Description

Code

7421.3

Description

Техниците по ремонт на битови електронни уреди използват електрическо оборудване за диагностициране на неизправности и тестват функционалността на битови електронни уреди, например телевизори, видео- и аудиосистеми и цифрови фотоапарати. Те се запознават с инструкциите на производителя и извършват необходимите ремонти или замени.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието