Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

редактор на списание

Description

Code

2642.1.12

Description

Редакторите на списания решават кои истории са интересни и ще присъстват в списанието. Те назначават журналисти за всяка новина. Редакторите на списания определят дължината на всяка статия и мястото ѝ в списанието. Осигуряват своевременното им изготвяне за публикуване.

Алтернативен етикет

редактор, списание

редакторка на списание

редактор

редакторка, списание

редакторка

редактор на списание

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието