Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, асансьори

Description

Code

7412.7

Description

Техниците на асансьори монтират асансьорите в предварително подготвена шахта. Те монтират подпората, настройват помпата или мотора, буталото или кабела и механизма. Техниците на асансьори свързват необходимите електронни елементи, за да завършат монтажа и свързването на асансьорната кабина. Те също така изпълняват необходимите действия по инспектиране и ремонт на асансьорите, както и на шахтата и на цялата свързана с тях електроника. Техниците на асансьори гарантират, че всяка инспекция и докладване на данни се записват в дневник и докладват на клиента за състоянието на асансьора, който е бил обслужен.

Scope note

Includes people working in installation and maintenance of escalators, stair lifts and other electronic transport equipment.

Алтернативен етикет

механик, асансьори

инженер по ремонт на асансьори

работник по монтаж на асансьори

монтажник, асансьори

инженер по поддръжка на асансьори

сервизен техник, асансьори

инспектор, асансьори

монтажник на ескалатори

асансьорен техник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието