Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

личен купувач

Description

Code

5223.3

Description

Личните купувачи помагат на отделни клиенти при избора и закупуването на облекло и други стоки, например подаръци, в съответствие с техния личен вкус, желание и стил.

Scope note

Includes self-employed personal shoppers. Includes people performing activities for a fashion or specialty store.

Алтернативен етикет

онлайн персонален купувач

онлайн персонална купувачка

персонална помощница

онлайн личен купувач

международна персонална купувачка

онлайн лична купувачка

международен персонален купувач

персонален купувач

международна лична купувачка

международен личен купувач

персонална купувачка

комисионерка

личен асистент

онлайн лична закупчичка

личен купувач

лична закупчичка

лична асистентка

лична купувачка

онлайн личен закупчик

личен закупчик

комисионер

международна лична закупчичка

персонален помощник

международен личен закупчик

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието