Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

монтажник, каросерии на моторни превозни средства

Description

Code

8211.5.1

Description

Монтажниците на каросерии на моторни превозни средства сглобяват части и компоненти на моторни превозни средства, напр. рамки, врати, шасита и гюруци. Те използват ръчни инструменти, електрически инструменти и друго оборудване, напр. машини с ЦПУ или роботи. Четат технически планове и използват оборудване за автоматизирано сглобяване за изграждане на каросерии на моторни превозни средства. Инспектират отделни части за неизправности и проверяват качеството на сглобките, за да се уверят, че стандартите и спецификациите са спазени. Монтажниците на каросерии на моторни превозни средства докладват на своите надзорни органи по всякакви въпроси, свързани с монтажа.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието