Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

отговорник почистване и поддръжка/отговорничка почистване и поддръжка

Description

Code

5151.2

Description

Отговорниците по почистване и поддръжка отговарят за надзора и координирането при ежедневното провеждане на дейностите по почистване в заведенията в хотелския бранш.

Алтернативен етикет

отговорнички почистване и поддръжка

отговорници почистване и поддръжка

отговорничка почистване и поддръжка

отговорник почистване и поддръжка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието