Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по нови езици, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.12

Description

Учителите по нови езици в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, новите езици. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета нови езици чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

учител по нови езици

учителка по нови езици

гимназиална учителка по нови езици

прогимназиална учителка по български език

гимназиален учител по български език

учителка по български език и литература, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиален учител по нови езици

прогимназиален учител по български език и литература

учител по български език

прогимназиална учителка по български език и литература

учителка по български език и литература

гимназиална учителка по български език

гимназиален учител по български език и литература

прогимназиална учителка по нови езици

прогимназиален учител по нови езици

прогимназиален учител по български език

учител по български език и литература

гимназиална учителка по български език и литература

учител по български език, прогимназиален/гимназиален етап

учител по български език и литература, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по нови езици, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по български език

учителка по български език, прогимназиален/гимназиален етап

учител по нови езици, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието