Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, обработка на повърхности с бои и химически продукти

Description

Code

7132.2

Description

Операторите за обработка на повърхности с бои и химически продукти нанасят химически продукти и боя върху повърхността на материала, с цел защита срещу корозия. Те изчисляват материалите, необходими за защита на повърхността.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието