Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

радио и телевизионен техник/радио и телевизионна техничка

Description

Code

3521.2

Description

Радио и телевизионните техници инсталират, въвеждат в експлоатация, поддържат, контролират и ремонтират оборудване, което се използва за предаване и приемане на телевизионни и радио сигнали. Те гарантират, че всички материали са на разположение в подходящ формат, отговарят на всички стандарти за качество и са съобразени с крайния срок за предаване. Радио и телевизионните техници извършват също поддръжка и ремонт на оборудването.

Алтернативен етикет

радио и телевизионен техник

радио и телевизионна техничка

радио и телевизионни техници

техник на излъчвания

техничка на излъчвания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието