Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, контрол на замърсяването на въздуха

Description

Code

2133.14

Description

Техниците, които контролират замърсяването на въздуха, провеждат изпитвания на място и в лабораторни условия, за да проверят замърсяването на въздуха в различни райони. Те също така се посочват източниците на замърсяване.

Scope note

Includes people working with specialists such as engineers and environmental scientists.

Алтернативен етикет

техник, контрол на замърсяването на въздуха

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието