Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

капитан на кораб за крайбрежен риболов

Description

Code

6223.2.1

Description

Капитаните на кораби за крайбрежен риболов управляват риболовни кораби в крайбрежни води, извършвайки дейности на палубата и в машинното отделение. Те контролират навигацията, както и улавянето и съхранението на рибата в рамките на установените граници в съответствие с националните и международните разпоредби.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието