Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

капитан на кораб за крайбрежен риболов

Description

Code

6223.2.1

Description

Капитаните на кораби за крайбрежен риболов управляват риболовни кораби в крайбрежни води, извършвайки дейности на палубата и в машинното отделение. Те контролират навигацията, както и улавянето и съхранението на рибата в рамките на установените граници в съответствие с националните и международните разпоредби.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието