Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

демограф

Description

Code

2120.2

Description

Демографите изучават различни параметри, свързани с населението. Въз основа на наблюденията си те разработват статистически анализи на еволюцията и промените в ражданията, възрастните хора, браковете и разводите, заетостта, смъртността, имиграцията и свързаните с тях въпроси.

Алтернативен етикет

демографски изследовател

демографска изследователка

демографска аналитичка

демографски аналитик

демограф

демографка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието