Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

държавен служител

Description

Code

2422.1

Description

Държавните служители упражняват административни функции в областта на държавните организации и правителствените служби. Те се грижат за поддържането на документацията, обработват запитвания и предоставят информация на обществото лично, чрез електронни писма или телефонни разговори. Подпомагат висшите служители и осигуряват гладко протичане на вътрешния обмен на информация.

Алтернативен етикет

публичен администратор

администраторка, орган на местната власт

администратор, орган на местната власт

длъжностно лице

публична администраторка

администратор

публичен служител

администраторка

публична служителка

администраторка, орган на централната власт

администратор, орган на централната власт

държавен служител

държавна служителка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието