Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, моторни превозни средства

Description

Code

8211.5

Description

Монтажниците на моторни превозни средства инсталират и сглобяват части и компоненти на моторни превозни средства. Те проверяват моторните превозни средства за дефекти и изпитват сглобеното оборудване с оглед на добро изпълнение и съответствие със стандартите за качество.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието