Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

превод на непознат текст

Description

Code

Description

Преводаческа техника, чрез която се представят непознати откъси проза или поезия от латински и гръцки език на преводачите, за да могат да ги преведат перфектно на определен език, например на английски език. Тя има за цел да оцени лексиката, граматиката и стила и да задълбочи езиковите познания.

URI на понятието