Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на стратегически изследвания

Description

Description

Провежда изследвания относно възможностите в дългосрочен план за подобрения и планира етапите на тяхното постигане.

Връзки

URI на понятието

Status

released