Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

използване на инструментите на науките за Земята

Description

Description

Използва редица инструменти, например геофизични, геохимични, геоложко картографиране и сондиране с цел откриване на находища на полезни изкопаеми.

Връзки

URI на понятието

Status

released