Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на контрола на качество на водата

Description

Description

Насочва процедурите по изпитване и анализ на качеството на водите и на последващите процедури за пречистване чрез управление на операциите от събирането на проби до лабораторни изследвания, управлява персонала и осигурява спазването на законодателството.

URI на понятието

Status

released