Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за осъществимост на системи за слънчево абсорбционно охлаждане

Description

Description

Извършва оценка на възможностите за прилагането на системи за слънчево охлаждане. Извършва стандартизирано проучване с цел да прогнозира нуждите от охлаждане на сградата, разходите и ползите, както и да направи оценка на жизнения цикъл, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

URI на понятието

Status

released