Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на стратегиите на Монтесори за преподаване

Description

Description

Преподава на ученици, използвайки подходите на Монтесори за преподаване, например неструктурни форми на обучение чрез използването на специално разработени учебни материали, и насърчава учениците да проучват и заучават концепции чрез открития.

URI на понятието

Status

released