Skip to main content

Show filters

Hide filters

посещаване на доставчиците

Description

Description

Посещава местни или международни доставчици, за да получи точна представа за услугите, които те предлагат, и на тази основа докладва на клиентите.

Връзки

URI на понятието

Status

released