Skip to main content

Show filters

Hide filters

техники за визуално представяне

Description

Description

Техники за визуално представяне и интеракция, например хистограми, точкови графики, повърхностни графики, графики тип „дърво“ и графики с паралелни координати, които могат да се използват за представяне на абстрактни и нечислени данни, за да се подсили човешкото разбиране на тази информация.

Алтернативен етикет

интерфейс за визуализиране

техниките за визуално представяне

информационно визуализиране

техники за визуална презентация

визуализиране на информация

техники за визуалното представяне

Връзки

URI на понятието

Status

released