Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на работна площадка

Description

Description

Осигурява непрекъснато съответствие на работните условия на обекта с изискванията за безопасност и здраве; гарантира, че назначената работа не представлява заплаха за физическото състояние на останалите.

URI на понятието

Status

released