Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

формулиране на концептуален модел на терапията за отделния случай

Description

Description

Съставя индивидуален план за лечение в сътрудничество с индивида, стремеж за постигане на съответствие между неговите потребности, положение и лечение с цел максимално увеличаване на вероятността от терапевтична полза; отчитане на възможните лични, социални и системни бариери, които биха могли да компрометират лечението.

Връзки

URI на понятието

Status

released