Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на разследвания под прикритие

Description

Description

Извършва разследвания по начин, който осигурява поверителния и таен характер на операцията, и че разследващият не е разкрит от никоя страна, което може да окаже отрицателно въздействие върху разследването.

Връзки

URI на понятието

Status

released