Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на обектно ориентирано програмиране

Description

Description

Използва специализирани ИКТ инструменти за програмиране на парадигми въз основа на концепцията за обекти, които могат да съдържат данни под формата на полета и код под формата на процедури. Използва езици за програмиране, които поддържат този метод, като например JAVA и C++.

URI на понятието

Status

released