Skip to main content

Show filters

Hide filters

минно инженерство

Description

Description

Инженерни области, които са от значение за експлоатацията на мини. Принципи, техники, процедури и оборудване, използвани за добив на полезни изкопаеми.

URI на понятието

Status

released