Skip to main content

Show filters

Hide filters

проверяване на циркулацията на нефт

Description

Description

Гарантира, че входящият и изходящият нефт циркулират през правилните измервателни уреди. Гарантира, че измервателните уреди работят правилно.

URI на понятието

Status

released