Skip to main content

Show filters

Hide filters

изпитване на мехатронни устройства

Description

Description

Изпитва мехатронни устройства чрез използване на подходящо оборудване. Събира и анализира данни. Наблюдава и оценява работата на системата и при необходимост предприема действия.

Връзки

URI на понятието

Status

released