Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на етичен кодекс за преводаческите дейности

Description

Description

Извършва преводачески дейности в съответствие с приетите принципи за правилно и грешно. Това включва справедливост, прозрачност и безпристрастност. Не допуска субективни мнения и оценки да повлияят на качеството на писмения или устния превод.

Връзки

URI на понятието

Status

released