Skip to main content

Show filters

Hide filters

Инфекциозни болести

Description

Description

Инфекциозни болести е медицинска специалност, посочена в Директива 2005/36/ЕО на ЕС.

Алтернативен етикет

заразни болести

URI на понятието

Status

released