Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на спазването на спецификациите на покрития

Description

Description

Контролира спазването на спецификациите, например цвят, форма, глазура, глазура, тегло, дълбочина на покритието.

URI на понятието

Status

released