Skip to main content

Show filters

Hide filters

норми за функционално зониране

Description

Description

Разделянето на земята на зони, в които се разрешават различни употреби и дейности, например жилищни, селскостопански и промишлени дейности. Тези зони се регулират от законодателни процедури и местни органи.

URI на понятието

Status

released