Skip to main content

Show filters

Hide filters

изработване на архитектурни макети

Description

Description

Изработва мащабен модел, който представя визията и спецификациите на строителния проект, за да може проектантският екип да прави преглед на детайли като цветове и материали, както и да показва и обсъжда проекта с клиентите.

Връзки

URI на понятието

Status

released