Skip to main content

Show filters

Hide filters

събиране на общи данни за ползвателите на здравни услуги

Description

Description

Събира качествени и количествени данни за ползвателите на здравни услуги и предоставя подкрепа при попълването на въпросници за текущото състояние и предишни заболявания; записване на измерванията/тестовете, извършени от медицинско лице.

URI на понятието

Status

released