Skip to main content

Show filters

Hide filters

консултиране в хранително-вкусовата промишленост

Description

Description

Предоставя консултации на ръководителите и организациите в областта на храните по въпроси, свързани с храненето, като разработване на меню, състав на храните, бюджетиране, планиране, санитарни условия, процедури за безопасност и процес на обработка за подобряване на хранителния профил на храните. Съдейства при създаването, правилното функциониране и оценяване на съоръженията за предоставяне на хранителни услуги и на програмите в областта на храненето.

Връзки

URI на понятието

Status

released