Skip to main content

Show filters

Hide filters

сканиране на багаж на летища

осигуряване на спазването на мерките за летищна сигурност

провеждане на мероприятия по сигурността с помощта на куче

провеждане на проверки за сигурност на летище

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Ръководене на другите

ръководене на други лица

ръководни умения

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

насочване на оперативни дейности

упражняване на надзор върху прехвърлянето на багаж

поддържане и налагане на физическа сигурност

провеждане на проверки за сигурност

спазване на процедурите за здраве и безопасност

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на правни и организационни насоки

следване на работни процедури

осигуряване на спазването на летищните процедури

умения

комуникация, сътрудничество и творчество

решаване на проблеми

прилагане на нови процедури или процеси

сканиране на багаж на летища

Description

Description

Сканира багаж на летището, като използва системи за сканиране; отстранява технически проблеми и идентифицира чуплив или извънгабаритен багаж.

URI на понятието

Status

released