Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на плетачни машини

Description

Description

Управлява плетачни машини с цел поддържане на ефективността и производителността им на високо ниво.

URI на понятието

Status

released