Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

екологична логистика

Description

Description

Информация за екологичната логистика, в която се полагат значителни усилия за свеждане до минимум на екологичното въздействие на логистичните дейности.

Алтернативен етикет

зелена логистика

URI на понятието

Status

released