Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

системи за монтаж на соларни панели

Description

Description

Различни начини за разполагане на слънчеви панели, например монтиране на стълб, когато панелите са фиксирани към повърхност, монтаж с баласт, при който се използват тежести за придържане на панелите по местата им, и със следване на слънцето, при което панелите са монтирани на движещи се повърхности, за да се проследява слънцето в небето за оптимално поглъщане на слънчевите лъчи.

URI на понятието

Status

released