Skip to main content

Show filters

Hide filters

Работене с числа и мерки

Description

Description

Използва числово и математическо съдържание, информация, идеи и процеси за покриване на основни изисквания за учене и работа; това включва разбиране на числа, модели, форми и пространство, както и математическия език, символи, процедури и начини на мислене, използвани за постигане на конкретни цели.

Алтернативен етикет

числа и математика

извършване на измервания

способност за разбиране и работа с числа

URI на понятието

URI на понятието

http://data.europa.eu/esco/skill/T1.2

Status

obsolete