Skip to main content

Show filters

Hide filters

физически и ръчни умения и компетентности

Description

Description

Умения и компетентности, свързани със способността да се извършват задачи и дейности, изискващи сръчност на ръцете, бързина и/или телесна сила. Това се демонстрира чрез изпълнение на задачи и дейности в трудна или опасна среда, изискваща издръжливост или неуморимост. Тези задачи и дейности могат да се извършват на ръка, с друга пряка физическа намеса или чрез използване на оборудване, инструменти или технологии (като ИКТ устройства, машини, занаятчийски или музикални инструменти), за което се изисква насочване, движение или сила.

URI на понятието

URI на понятието

http://data.europa.eu/esco/skill/T5

Status

obsolete