Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на бизнес изисквания

Description

Description

Проучва нуждите и очакванията на клиентите за даден продукт или услуга с цел да се установят и отстранят несъответствията и евентуалните разногласия между участващите заинтересовани страни.

Алтернативен етикет

анализиране на бизнес изискванията

анализиране на бизнес средата

анализиране на риска за потребителски продукти

анализирането на бизнес изисквания

проучване на бизнес изисквания

Връзки

URI на понятието

Status

released