Skip to main content

Show filters

Hide filters

социалноосигурително право

Description

Description

Законодателство относно защитата на лицата и предоставянето на помощи и обезщетения, като обезщетения за здравно осигуряване, обезщетения за безработица, програми за социално подпомагане и други видове държавно социално осигуряване.

Алтернативен етикет

социалноосигурително законодателство

право в областта на социалната сигурност

законодателство в областта на социалната сигурност

URI на понятието

Status

released