Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на потоци от посетители в защитени природни територии

Description

Description

Направлява потоците от посетители в защитени природни територии с цел да се сведе до минимум въздействието от посещенията в дългосрочен план и да се гарантира опазването на местната флора и фауна в съответствие с нормативната уредба за околната среда.

Връзки

URI на понятието

Status

released